Tymczasowe zasady wydawania „Abonamentu i Ryczałtu wielodniowego z domu”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374), w celu zapewnienia na terenie Miasta Gliwice monitorowania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza możliwość wydania zdalnie „e-Abonamentu”.   W celu dokonania formalności związanych z uzyskaniem „Abonamentu mieszkańca” oraz „Ryczałtu wielodniowego” należy wysłać wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki Operatora SPP w Gliwicach: kontakt@parkowaniegliwice.pl bądź bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Wniosek o „Abonament mieszkańca”

 

 1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl mieszkaniec zameldowany w SPP wysyła wniosek (oświadczenie)      o wydanie abonamentu, zawierający dane osobowe – imię, nazwisko i adres zameldowania, a także skan wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania „Abonamentu mieszkańca”.
 1. Do wniosku o wydanie abonamentu należy dołączyć skany/ zdjęcia poniższych dokumentów:
 • podpisanego oświadczenia (wzór nr 1 – pobierz oświadczenie),
 • obydwu stron dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu,

w przypadku pojazdów użytkowanych:

 

 1. umowy leasingowej na osobę fizyczną,
 2. umowy najmu długoterminowego leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
 3. umowy kredytowej zawartej z bankiem,
 4. umowy użyczenia zawartej z pracodawcą.

 

 1. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności w wysokości 120 zł (opłata roczna). W przypadku zameldowania czasowego opłata zostanie naliczona proporcjonalnie.
 1. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Abonament mieszkańca” zostanie aktywowany.
  Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- abonament zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-abonamentu.
 1. Abonament wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.

Po ponownym otwarciu Punktu Obsługi Klienta wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach           w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości. Wnioskodawca otrzyma wówczas winietę na pojazd.

 

Wniosek o „Ryczałt wielodniowy”

 

 1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl zainteresowany wysyła wniosek o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” ze wskazaniem terminu obowiązywania danego ryczałtu na dany pojazd (wzór nr 2 – pobierz oświadczenie). Przypominamy, iż opłata dzienna w strefie: „A” wynosi: 20,00 zł, „B” 10,00 zł.
 1. Na podstawie wniosku złożonego mailowo, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności.
 1. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Ryczałt wielodniowy” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- ryczałt zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych na okres odpowiadającej wpłaconej kwoty. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-ryczałtu.
 1. „Ryczałt wielodniowy” wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.