Opłata dodatkowa wynosi 20 zł tylko w terminie 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za parkowanie, niezależnie od wniesienia odwołania lub reklamacji.

Reklamacje dotyczące opłat za postój w strefie płatnego parkowania można zgłaszać w:
Biurze Obsługi SPP
ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice
kontakt@parkowaniegliwice.pl
tel. 32 441 90 60
tel. 32 441 90 34

Formularz reklamacyjny

Aby zgłosić reklamację dotyczącą niewydania reszty przez urządzenie PIAP należy wypełnić formularz. Następnie należy go wysłać faksem lub pocztą tradycyjną. Można go również wysłać na adres mailowy kontakt@parkowaniegliwice.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze zostaną zwrócone na konto, którego numer zostanie podany w formularzu.

Wniosek odwołania

Osoba, która chce złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej powinna wypełnić wniosek odwołania. Następnie należy go wysłać faksem lub pocztą tradycyjną. Można go również wysłać na adres mailowy kontakt@parkowaniegliwice.pl.