Za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
20 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty
50 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie 7 dni.

Opłatę dodatkową w wysokości 20 zł należy uiścić w dowolnym parkometrze, w Biurze Obsługi SPP lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu operatora SPP. Każde wystawione zawiadomienie posiada indywidualny numer konta bankowego.
 
W przypadku utraty zawiadomienia lub jego zniszczenia, wpłaty opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł w terminie do 7 dni można dokonać na numer konta bankowego:
80 1050 1230 1000 0024 1471 0729
ING Bank Śląski SA

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłaty opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł po terminie 7 dni:
64 1050 1230 1000 0024 1695 2105
ING Bank Śląski SA