Za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania z dniem 01.01.2021 r. pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

30 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty
100 zł – jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie 14 dni.

Opłatę dodatkową w wysokości 30 zł należy uiścić w dowolnym parkometrze, w Biurze Obsługi SPP lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu operatora SPP. Każde wystawione zawiadomienie posiada indywidualny numer konta bankowego.

W przypadku utraty zawiadomienia lub jego zniszczenia, wpłaty opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł w terminie do 14 dni można dokonać na numer konta bankowego:
80 1050 1230 1000 0024 1471 0729
ING Bank Śląski SA

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłaty opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł po terminie 14 dni:
64 1050 1230 1000 0024 1695 2105
ING Bank Śląski SA

W tytule przelewu proszę wskazać dane identyfikacyjne pojazdu (pełny numer rejestracyjny) oraz datę wystawionego zawiadomienia.