Rada Miasta Gliwice w Uchwale nr XVII/340/2020 w § 6 wprowadziła następujący zapis:

Wprowadza się zerową stawkę opłat parkingowych dla:


1. osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.110) pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności,

2. kierujących pojazdami jednośladowymi,

3. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach postoju,

4. pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

5. pojazdów Straży Miejskiej w Gliwicach,

6. zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów operatora SPP, w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji operatora SPP.