Reklamacje dotyczące opłat za postój w strefie płatnego parkowania można zgłaszać w:
Biurze Obsługi SPP
ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice
kontakt@parkowaniegliwice.pl
tel. 32 441 90 60
tel. 32 441 90 34

Formularz reklamacyjny

Aby zgłosić reklamację dotyczącą niewydania reszty przez urządzenie PIAP należy wypełnić formularz. Następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze zostaną zwrócone na konto, którego numer zostanie podany w formularzu.

Wniosek odwołania

Osoba, która chce złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej powinna wypełnić wniosek odwołania. Następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl