Zanim zostanie złożona reklamacja należy zapoznać się z poniższym przykładowym i otwartym katalogiem, który nie stanowi podstaw do anulowania opłaty dodatkowej. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie będzie anulowane bez względu na sytuacje losowe lub okoliczności, a wniesiona reklamacja nie zostanie uznana, gdy:

 • opłata została wniesiona później niż 5 minut od zaparkowania pojazdu; w przypadku wnoszenia opłat za pomocą płatności mobilnych opłata dokonana po upływie 2 minut od zaparkowania pojazd,
 • nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju o więcej niż 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub przekroczenie o więcej niż 2 min od upływu czasu opłaconego za pomocą mobilnych form płatności,
 • wprowadzony w aplikacji mobilnej lub w parkomacie numer rejestracyjny pojazdu nie dotyczy pojazdu, który korzystał z miejsca postojowego i dla którego opłata winna być wniesiona,
 • parkowanie pojazdu nastąpiło w podstrefie A, natomiast opłata została wniesiona dla podstrefy B,
 • nastąpiło częściowe zajęcie miejsca postojowego w SPP,
 • osoba korzystająca z miejsca postojowego nie posiadała wiedzy czy też zapomniała o obowiązku zapłaty za parkowanie,
 • osoba niepełnosprawna nie umieściła karty parkingowej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności,
 • w przypadku niemożliwości zakupu biletu w parkomacie czy przy pomocy aplikacji mobilnej, kierujący nie wniósł opłaty parkingowej,
 • w przypadku sytuacji losowych bądź okoliczności przedstawionych przez kierującego o braku możliwości uiszczenia opłaty parkingowej.

Ponadto informujemy, iż zakup biletu za pomocą aplikacji operator SPP nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Gliwicach. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.

Reklamacje dotyczące opłat za postój w SPP można zgłaszać w formie:

 • elektronicznej na adres: kontakt@parkowaniegliwice.pl
 • listownej na adres siedziby firmy SSM – ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
 • osobistej w Biurze Obsługi SPP – ul. Składowa 8 - budynek pomocniczy (Centrum Przesiadkowe w Gliwicach).

Formularz reklamacyjny

Aby zgłosić reklamację dotyczącą niewydania reszty przez urządzenie PIAP należy wypełnić wniosek reklamacyjny bądź złożyć formularz on-line.

Wniosek odwołania

Osoba, która chce złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej powinna wypełnić wniosek odwołania. Następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl