WAŻNA INFORMACJA!

Osoby fizyczne, o których mowa w §3 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Gliwice mogą uzyskać „Abonament mieszkańca”, który uprawnia do parkowania w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) w Gliwicach. Warunkiem nabycia „Abonamentu mieszkańca” jest przedłożenie przez osobę wnioskującą w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach następujących dokumentów:

1.DOKUMENT TOŻSAMOŚCI – dowód osobisty,
2.DOWÓD REJESTRACYJNY pojazdu z wpisem własności lub współwłasności,

W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach zawartych na rzecz osób fizycznych umów:
c. leasingu,
d. najmu długoterminowego tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
e. kredytowych,
f. użyczenia zawartej z pracodawcą,

W przypadku niesporządzenia umowy użyczenia z pracodawcą w formie pisemnej:
g. oświadczenie pracodawcy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).”

Złóż wniosek on-line.

Wniosek-zwrot