WAŻNA INFORMACJA!

Istnieje możliwość nabycia ryczałtu wielodniowego za postój w SPP za okres od 5 dni do 1 roku. Opłata wielodniowa zostaje obliczona jako iloczyn dni, w których zostaje pobrana opłata. Składka opłaty dziennej wynosi:
Podstrefa A – 20,00 zł
Podstrefa B – 10,00 zł

W celu zakupu „Ryczałtu wielodniowego” należy podać numer rejestracyjny samochodu.

Zwrot niewykorzystanej opłaty wielodniowej za „ryczałt wielodniowy” przed upływem jego ważności następuje na wniosek właściciela i w sposób proporcjonalny za pełne, niewykorzystane dni, w przypadku:
- Zbycie pojazdu,
- Wyrejestrowania pojazdu,
- Kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,
- Zgłoszenia rezygnacji.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach:
1. „Ryczałt wielodniowy” w podstrefie A uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach w całej Strefie Płatnego Parkowania.
2. „Ryczałt wielodniowy” w podstrefie B uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach tylko w podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania.
3. Wykupienie „Ryczałtu wielodniowego” nie uprawnia do określonego miejsca parkingowego, ani nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Wniosek-zwrot ryczałt

Złóż wniosek on-line.