RA116

 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/506/2012 Rady Miasta Gliwice z dnia 25.10.2012 r., została wprowadzona zerowa stawka opłat parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych i posiadających wymagane uprawnienia.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

 

Kartę parkingową wydaje się również placówce  zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Uwaga! Samochód musi być własnością placówki!

Ulica

Ilość stanowisk

Lokalizacja

Barlickiego

2

przy posesja nr 2
Berbeckiego

1

w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego
Chopina

2

przy posesji nr 28
Chudoby

2

w rejonie skrzyżowania z ul. Barlickiego
Dolnych Wałów

1

przy budynku poczty
Dunikowskiego

2

przy posesji nr 8

 

 

1

przy posesji nr 16
Dworcowa

1

w rejonie skrzyżowania z ul. Kłodnicką,
   

2

przy kościele pw. św. Barbary
 

3

w rejonie skrzyżowania z ul. Basztową
Gruszczyńskiego

2

przy posesji nr 4-6
Jana Pawła II

1

przy posesji nr 18
Jasnogórska

2

przy posesji nr 11
Kaczyniec

1

przy posesji nr 7
Kłodnicka

1

w rejonie skrzyżowania z ul. Zwycięstwa
Kościuszki

1

przy posesji nr 34
Łużycka

2

w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską
Miarki

2

przy posesji nr 12
Hlubka

2

przy posesji nr 1
Nowy Świat

1

przy posesji nr 4
Orlickiego

1

przy posesji nr 17
Plac Piłsudskiego

5

przy posesji nr 8
Plac Inwalidów Wojennych

3

przy posesji nr 10
Powstańców Warszawy

1

przy posesji nr 23

 

 

1

przy Komendzie Miejskiej Policji
Strzody

2

przy posesji nr 6
Świętokrzyska

2

przy posesji nr 1
Wybrzeże Wojska Polskiego

2

przy posesji nr 5

 

 

3

w rejonie skrzyżowania z ul. Zwycięstwa
Wyszyńskiego

1

przy posesji nr 2

 

 

3

przy Urzędzie Miasta
Ziemowita

1

przy posesji nr 1 - 3

 

 

1

przy posesji nr 6

 

 

2

w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki
Królowej Bony

1

na wysokości posesji nr 2
Wybrzeże Armii Krajowej

2

w nowo wybudowanych zatokach na wysokości UM
Plac Mleczny

1

w rejonie skrzyżowania z ul. Bankową

SUMA

64