6 stycznia nie trzeba płacić za postój w SPP

6 stycznia 2017 roku nie trzeba uiszczać opłat za postój samochodu w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach.
Jest to dzień wolny od pracy.