Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od 01.09.2020 r.

Ważne informacje dotyczące zmian w Strefie Płatnego Parkowania obowiązujące od 01.09.2020 r.

Pierwsza z nich dotyczyć będzie godzin, za które kierowcy wnosić będą opłaty za parkowanie – pozostawiając pojazd w strefie płatnego parkowania, kierowcy zapłacą już od godziny 9:00, ale tylko do godziny 17:00.

Druga ze zmian wprowadzanych w strefie związana jest z abonamentem mieszkańca, który będzie wydawany tylko dla dwóch pojazdów na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w strefie płatnego parkowania. Ponadto, abonament mieszkańca – dla osoby zameldowanej w podstrefie A obowiązywał będzie w dwóch podstrefach: A i B, natomiast abonament mieszkańca – osoby zameldowanej w podstrefie B pozwoli na pozostawienie pojazdu tylko w tej podstrefie.

Ponadto klienci mają jasno określony czas na zakup biletu tj. do 5 min. od zaparkowania korzystając z urządzenia PIAP oraz do 2 min. kupując bilety poprzez jedną z aplikacji mobilnych : SkyCash, Mobilet lub Pango.

W związku z wprowadzeniem Uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice, zgodnie z § 9 oraz § 11 część zapisów Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań od zawiadomienia – traci moc obowiązującą na rzecz w/w uchwały.