Prosimy o zostawianie samochodów na parkingu E

Mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do biura SPP w Nowych Gliwicach zostawiają swoje pojazdy na parkingu D, który jest w całości wykupiony przez sąsiednią firmę EXORIGO-UPOS Sp. z o.o.
Choć teren jest odpowiednio oznakowany, to mieszkańcy przyjeżdżający do biura SPP parkują na tym parkingu. Obok jest większy, parking E. Prosimy więc o pozostawianie samochodów na tym właśnie parkingu. Parking D nie jest publiczny, co należy uszanować.

Tutaj należy parkować – parking E

parkinge