Urządzenia kontrolerskie pracują w trybie online

Kontroler przed wystawieniem zawiadomienia – z powodu braku wyłożenia potwierdzenia o uiszczonej opłacie za parkowanie w SPP – ma możliwość sprawdzenia w urządzeniu mobilnym, czy opłata faktycznie nie została uiszczona.
Urządzenie na podstawie wprowadzonego numeru rejestracyjnego pojazdu weryfikuje online w systemie informację o braku opłaty. Po takiej weryfikacji wystawione jest wezwanie o nałożeniu opłaty dodatkowej wynoszącej 20 zł.

Uruchomienie takiej funkcjonalności ułatwi weryfikowanie uiszczonych opłat w przypadku kiedy bilet został wyłożony w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający jego odczytanie – na przykład w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zalegający śnieg na szybie przedniej pojazdu) lub w innych sytuacjach.

oplata2