Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od 01.09.2020 r.

Ważne informacje dotyczące zmian w Strefie Płatnego Parkowania obowiązujące od 01.09.2020 r.

Pierwsza z nich dotyczyć będzie godzin, za które kierowcy wnosić będą opłaty za parkowanie – pozostawiając pojazd w strefie płatnego parkowania, kierowcy zapłacą już od godziny 9:00, ale tylko do godziny 17:00.

Druga ze zmian wprowadzanych w strefie związana jest z abonamentem mieszkańca, który będzie wydawany tylko dla dwóch pojazdów na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w strefie płatnego parkowania. Ponadto, abonament mieszkańca – dla osoby zameldowanej w podstrefie A obowiązywał będzie w dwóch podstrefach: A i B, natomiast abonament mieszkańca – osoby zameldowanej w podstrefie B pozwoli na pozostawienie pojazdu tylko w tej podstrefie.

Ponadto klienci mają jasno określony czas na zakup biletu tj. do 5 min. od zaparkowania korzystając z urządzenia PIAP oraz do 2 min. kupując bilety poprzez jedną z aplikacji mobilnych : SkyCash, Mobilet lub Pango.

W związku z wprowadzeniem Uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice, zgodnie z § 9 oraz § 11 część zapisów Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań od zawiadomienia – traci moc obowiązującą na rzecz w/w uchwały.

Zachęcamy do płatności za pomocą aplikacji

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zalecają, aby opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania dokonywać za pomocą płatności mobilnych, korzystając z dostępnych aplikacji takich jak np.: Mobilet, Pango czy Skycash. Więcej

Przydatne informacje o SPP w Gliwicach

Obowiązek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach wprowadziła Rada Miasta Gliwice. To ta instytucja stanowi prawo lokalne w naszym mieście. Zgodnie z prawem w Gliwicach – na wyznaczonych ulicach – konieczne jest uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu. Więcej

Indywidualny numer rachunku

Szanowny Kierowco, do każdej opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach, przypisany zostaje indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na zawiadomieniu-wezwaniu pozostawionym przez uprawnionego kontrolera za wycieraczką pojazdu, na który należy dokonywać wpłaty.

Przypominamy o terminowym oraz prawidłowym dokonywaniu wpłat z tytułu otrzymanego wezwania (do 14 dni – 30 zł, po 14 dniach – 100 zł).

W tytule przelewu prosimy wpisywać poprawny numer rejestracyjny pojazdu i pełny numer otrzymanego zawiadomienia.

Mobilne płatności za parkowanie

Śląska Sieć Metropolitalna, operator Strefy Płatnego Parkowania zachęca do korzystania z mobilnej płatności za parkowanie w Gliwicach. Płacąc przez telefon jest szybciej, wygodniej i… taniej! By skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy smartfon, darmowa aplikacja i dostęp do internetu. Więcej

Abonament Mieszkańca można kupić wcześniej

Biuro Strefy Płatnego Parkowania informuje posiadaczy Abonamentów Mieszkańca o możliwości wcześniejszego zakupu nowego Abonamentu z zachowaniem daty ważności aktualnego Abonamentu. Więcej

SPP została rozszerzona

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.

Więcej