Abonament Mieszkańca można kupić wcześniej

Biuro Strefy Płatnego Parkowania informuje posiadaczy Abonamentów Mieszkańca o możliwości wcześniejszego zakupu nowego Abonamentu z zachowaniem daty ważności aktualnego Abonamentu.

Aby otrzymać Abonament należy okazać w biurze SPP dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. W przypadku zakupu Abonamentu przez osoby trzecie należy przedłożyć upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do nabycia Abonamentu Mieszkańca. Cena abonamentu nie uległa zmianie i wynosi 120 zł. Opłatę za Abonament można uiścić kartą płatniczą lub gotówką. Biuro Strefy Płatnego Parkowania (ul. Bojkowska 35A, pokój 001C, parter) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 10.00 do 18.00. Tel.: 32/441- 90-60; 32/441-90-34.