Czy trzeba mieć naklejkę informującą o płatnościach mobilnych?

Często pytacie nas Państwo czy płacąc za postój mobilnie (przy użyciu aplikacji MoBilet, Pango lub SkyCash) muszą posiadać Państwo naklejkę na szybie informującą o tym sposobie uiszczania opłaty.

Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o. jako operator Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach informuje, że nie jest to konieczne. Kontrolerzy posiadają urządzenia pracujące online. Mogą na bieżąco sprawdzić czy postój danego pojazdu został opłacony, ponieważ mają dostęp do baz danych wszystkich dostępnych w Gliwicach aplikacji mobilnych oraz parkomatów.