Kolejne udogodnienie dla kierowców

Od przyszłego poniedziałku, 25 czerwca, zostanie wprowadzone kolejne udogodnienie dla korzystających z urządzeń wielofunkcyjnych PIAP w gliwickiej strefie płatnego parkowania.

Kierowcy wnoszący opłaty w parkomatach zobowiązani byli do wprowadzenia pełnego numeru rejestracyjnego pojazdu, który następnie był wydrukowany na bilecie potwierdzającym uiszczoną kwotę oraz opłacony czas parkowania.

Od najbliższego poniedziałku nie trzeba będzie już wprowadzać pełnego numeru rejestracyjnego pojazdu, a jedynie ostatnie cztery znaki z tablicy rejestracyjnej. Skrócona forma identyfikacji wniesionych opłat pozwoli nadal kontrolerom na ich
weryfikowanie, a kierowcom skróci czas spędzany przy parkomacie.

Przypomnijmy, że strefa płatnego parkowania działa w Gliwicach od 3 sierpnia 2015 roku, posiada 2898 miejsc parkingowych, w tym 492 w podstrefie A i 2497 w podstrefie B, obsługiwanych przez 115 urządzeń wielofunkcyjnych PIAP.