Od 1 lipca nie będą wystawiane faktury VAT

Uprzejmie informujemy, że z od 1 lipca 2016 roku nie będą wystawiane faktury VAT z tytułu wnoszenia opłat za nabycie ryczałtów wielodniowych.
Pobór opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych stanowi czynność związaną z wykonywaniem zadań publicznych, co oznacza, że opłaty pobierane z tytułu parkowania nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Śląska Sieć Metropolitalna – Operator Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach

UZASADNIENIE
Pobór opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych stanowi czynność związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (przepisami ustawy o drogach publicznych), zatem Śląska Sieć Metropolitalna jako Operator SPP, który wykonuje te czynności jako organ władzy publicznej, nie może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji ww. Opłaty pobierane przez Operatora nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem brak podstawy, by Operator wystawiał faktury dokumentujące te czynności. Czynność ta, jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, winna być udokumentowana innym dokumentem niż faktura zarezerwowana dla dokumentowania czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług.
MINISTER FINANSÓW
Organ upoważniony do wydawania interpretacji
DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH