Przydatne informacje o SPP w Gliwicach

Obowiązek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach wprowadziła Rada Miasta Gliwice. To ta instytucja stanowi prawo lokalne w naszym mieście. Zgodnie z prawem w Gliwicach – na wyznaczonych ulicach – konieczne jest uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu.

Cała strefa jest właściwie oznakowana – zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi. Wjeżdżając do SPP mijamy tablice informujące o tym fakcie. Dodatkowo dzięki naklejkom na parkomatach oraz tablicom informacyjnym wiemy, w której podstrefie się znajdujemy.

Nasi kontrolerzy zajmują się wyłącznie sprawdzaniem, czy za postój samochodów zaparkowanych na oznakowanych miejscach została uiszczona opłata. Nie zajmują się natomiast kontrolowaniem pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych np. na skrzyżowaniach. To zadanie straży miejskiej, która działa na podstawie zupełnie innych przepisów. Podobnie działa to w drugą stronę – straż miejska nie sprawdza, czy kierowca zapłacił za postój w SPP.

W SPP umieściliśmy wiele parkomatów – obecnie jest ich ponad 100. Staraliśmy się, by każdy kierowca nie musiał ich szukać. Stoją w różnych miejscach, czasem tam, gdzie nie można parkować. Nie oznacza to jednak, że „skoro jest parkomat, to można zaparkować”. Wybór danej lokalizacji wiąże się z wieloma czynnikami, jednak chodzi przede wszystkim o to, by kierowcy mieli łatwy dostęp do urządzeń.

Każdy słyszał o słynnym RODO. Również w Gliwicach przestrzegamy tych przepisów. Dlatego nie jest konieczne podawanie w parkomacie pełnego numeru rejestracyjnego, a jedynie 4 ostatnich znaków. Pozwala to zachować anonimowość.

Parkomaty przyjmują obecnie płatności w gotówce i bilonie. Planowane jest uruchomienie płatności kartami. Dodatkowo w Gliwicach kierowcy mogą korzystać aż z 3 aplikacji do mobilnych płatności za postój. Są one dużo wygodniejsze i w łatwy sposób można przedłużyć lub skrócić czas postoju. Wówczas nie narażamy się na dodatkowe koszty.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. W Gliwicach spełniamy te wszystkie wymagania. Miejsca są oznaczone znakami pionowymi i poziomymi, wyznaczone godziny to: od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Wprowadzenie SPP spowodowało rotację i o to przede wszystkim chodziło władzom miasta. Zdecydowanie szybciej znajdujemy miejsce, w którym możemy pozostawić swój pojazd. Dodatkowo wraz z Zarządem Dróg Miejskich wprowadzamy kolejne rozwiązania ułatwiające kierowcom znalezienie wolnego miejsca postojowego np. tablice pokazujące gdzie można zaparkować, a gdzie obecnie wszystkie miejsca są zajęte.