Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

Od 8 stycznia 2016r. obowiązuje regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań od zawiadomienia – wezwania przez operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach.
Do operatora SPP co jakiś czas napływają reklamacje i odwołania dotyczące wnoszonych opłat za parkowanie oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń wielofunkcyjnych PIAP (Punkt informacji Administracji Publicznej). Urządzenia te służą m.in. do poboru opłat za parkowanie. W związku z tym konieczne było określenie procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz odwołań przez Śląską Sieć Metropolitalną sp. z o.o. pełniącą funkcję operatora SPP.

Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania przez Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach reklamacji i odwołań od zawiadomienia – wezwania, został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice i obowiązuje od 8 stycznia 2016 roku.

Treść dokumentu znajduje się zakładce DOKUMENTY – regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań od zawiadomienia – wezwania.