Stawka zerowa dla osób niepełnosprawnych w całej SPP

7 marca 2017 roku wejdzie w życie uchwała nr XXIII/595/2017 Rady Miasta Gliwice zmieniająca część Uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.

Nowy przepis wprowadza zerową stawką opłat parkingowych dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 128) pod warunkiem umieszczenia jej w widocznym miejscu pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Dotychczas stawka zerowa obejmowała osoby niepełnosprawne parkujące pojazdy ale tylko na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych, czyli tak zwanych kopertach.

Warto przypomnieć, że z mocy Uchwały Rady Miasta Gliwice, zerowa stawka opłat parkingowych obejmuje również:

  • kierujących pojazdami jednośladowymi,
  • taksówki na wyznaczonych dla nich miejscach postoju,
  • pojazdy publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujące się na ustalonych dla nich przystankach,
  • zewnętrznie trwale oznakowane pojazdy Straży Miejskiej,
  • zewnętrznie trwale oznakowane pojazdy operatora SPP, w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji operatora SPP.