Wolne czy zajęte? Popatrz na tablice!

Na razie testowany, ale już niebawem zostanie w pełni uruchomiony – SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSC POSTOJOWYCH w centrum Gliwic.
Przez najbliżych kilkanaście dni będzie on jeszcze konfigurowany. Wyświetlane obecnie na specjalnych tablicach (instalowanych w ostatnich dniach) komunikaty, nie są rzeczywistym odzwierciedleniem ilości wolnych miejsc do parkowania w danej podstrefie.

System identyfikacji wolnych miejsc postojowych ma ułatwić kierowcom parkowanie, m.in. w rejonie Urzędu Miejskiego.
Dzięki pracy czujników magnetycznych i oprogramowaniu, system będzie dynamicznie uwzględniał zmiany ruchu i postoju pojazdów, a informacje na tablicach będą na bieżąco podawały dane o dokładnej liczbie i lokalizacji wolnych stanowisk w podstrefach, gdzie będzie można pozostawić samochód.

Systemem objęte na początek zostały trzy ulice w centrum Gliwic – Wybrzeże Wojska Polskiego, Plac Piłsudskiego i Berbeckiego. Docelowo istnieje zamysł, aby system rozbudować.