Zapłać za postój i uniknij kary

Szanowni kierowcy! Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z funkcjonowaniem urządzeń PIAP.
Ponadto przypominamy, że użytkownicy pojazdów samochodowych obowiązani są do ponoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Karą za brak biletu jest opłata dodatkowa w wysokość 20 zł. Opłatę w terminie do 7 dni należy wnieść w biurze operatora SPP lub w formie przelewu na rachunek bankowy. W razie przekroczenia 7-dniowego terminu sprawa trafi do Zarządu Dróg Miejskich, który pobierze płatność w trybie postępowania egzekucyjnego.