Aktualizacja oprogramowania i usuwanie usterek

Minęły dwa tygodnie od daty oficjalnego rozpoczęcia funkcjonowania systemu płatnego parkowania w centrum Gliwic.
Obecnie SPP Gliwice funkcjonuje w stadium początkowym związanym z usuwaniem nieprzewidzianych usterek, typowych dla wdrożenia każdego nowego rozwiązania technicznego.

W związku z szerokim wachlarzem czynników zewnętrznych, których przetestowanie w warunkach laboratoryjnych jest praktycznie niemożliwe, od wpływu zmian atmosferycznych począwszy, a na działaniu szeroko pojętego wpływu działań ludzkich skończywszy, po zamontowaniu i wstępnym uruchomieniu wszystkich niezbędnych urządzeń następuje obecnie okres, w którym uwidaczniają się problemy wymagające modyfikacji przygotowanego rozwiązania.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., jako podmiot odpowiedzialny za obsługę SPP, monitoruje na bieżąco stan centralnego systemu informatycznego, oraz pracę 103 nowo zamontowanych urządzeń wielofunkcyjnych PIAP. Codzienne przeglądy pracy parkomatów wykazują szereg wad. Każdorazowe ich wystąpienie jest skrupulatnie analizowane i wraz z opisem wniosków diagnostycznych kierowane do Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne fragmenty realizacji zadania, w celu wykonania niezbędnych modyfikacji.

Analizując dotychczasowy okres pracy urządzeń stwierdzić należy, iż wadliwość parkomatów, wysoka w początkowym okresie, systematycznie spada.

Gliwicka SPP, jak większość rozwiązań nowych i innowacyjnych, nie zawsze wywołuje zadowolenie wśród użytkowników nieprzyzwyczajonych do korzystania z tego typu systemu, w chwili obecnej został jednakże już doceniony przez firmy usługowe, działające w obrębie centrum miasta, dla których możliwość szybkiego odnalezienia wolnego miejsca parkingowego jest nieoceniona. Rozwiązanie wdrożone dwa tygodnie temu musiało zmierzyć się z niespotykanie wysokimi temperaturami powietrza występującymi w ostatnim okresie. Panujące upały spowodowały, że system zachowywał się w sposób nieprzewidywalny, co w efekcie przełożyło się na jakość pracy wielu wewnętrznych czujników i podzespołów elektronicznych, z których składają się PIAP’y. Wykonawcy odpowiedzialni za prawidłową pracę parkomatów dokonali, w tym czasie, montażu dodatkowych wentylatorów i radiatorów poprawiających odprowadzanie ciepła z urządzeń elektronicznych.

Z niedzieli na poniedziałek, t.j. 16/17 sierpnia 2015 r, zainstalowane zostały aktualizacje oprogramowania w większości urządzeń. W ich wyniku zaobserwowano znaczną poprawę stabilności funkcjonowania całości systemu. W poniedziałek rano 85% parkomatów działało poprawnie. Zmieniono również kroki postępowania, które wykonać musi użytkownik pragnący otrzymać bilet z parkomatu. Od poniedziałku ostatnią czynnością jaką wykonuje urządzenie jest wydruk biletu, a nie jak do tej pory wydanie reszty. Zmiana powyższa wymuszona została obserwacją, iż opłacający parkowanie kierowcy pobierali bilet nie czekając na wydanie reszty.

W czasie ostatnich dwóch tygodni dokonano również wielu modyfikacji graficznego interfejsu urządzeń, co spowodowało, że procedura wykupienia biletu stała się bardziej przejrzysta.

Wszystkie usterki zgłaszane na numer infolinii: 509002500, lub na telefony biura obsługi SPP są niezwłocznie analizowane przez zespół ekspercki Śląskiej Sieci Metropolitalnej, a następnie przekazywane do Wykonawców i serwisu, odpowiadających za prawidłową pracę urządzeń, w tym także niezwłoczne usuwanie pojawiających się usterek.

W chwili obecnej system SPP odnotowuje problemy związane z przyłączami zasilania urządzeń oraz ich nieprawidłowym użytkowaniem, w szczególności związanym z próbami wrzucania monet do otworów do tego nie przeznaczonych lub próbami użycia monet nieobsługiwanych przez urządzenia. Nad rozwiązaniem wyżej wymienionych przeszkód pracuje dedykowany zespół.