Biuro SPP już działa. Zapraszamy!

Dziś przy ul. Bojkowskiej 37/3 zaczęło działać Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Pierwsi mieszkańcy SPP zostali obsłużeni. Śląska Sieć Metropolitalna – operator SPP – uruchomiła specjalny system kolejkowy, który ułatwi obsługę osób zainteresowanych wykupieniem „Abonamentu mieszkańca” czy też „Ryczałtu wielodniowego”.
Jest również możliwość płacenia kartą.

Osoby mieszkające w SPP mogą wykupić w biurze „Abonament Mieszkańca” (120 zł rocznie), a ci, którzy systematycznie parkują w strefie, bo na przykład pracują w centrum miasta – „Ryczałt Wielodniowy” (od 5 dni do 1 roku). Biuro mieści się w pokoju 001C na parterze budynku nr 3 (gmach z wieżą) i będzie czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w czwartki w godz. 10.00 – 18.00. Telefon: 32 441 90 60 lub 32 441 90 34.