Przedłużenie abonamentu mieszkańca

W lipcu 2015 roku biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało pierwsze abonamenty dla osób zameldowanych w SPP, uprawniające do parkowania pojazdów na miejscach postojowych w obrębie całej strefy.

Rozwiązanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Roczna opłata to wydatek rzędu 120 zł. Wykupione w ubiegłym roku abonamenty niebawem stracą ważność, warto więc zawczasu wykupić kolejne. Im wcześniej to zrobimy, tym większa szansa, że unikniemy kolejek w biurze SPP.

Abonament przysługuje zameldowanym mieszkańcom nieruchomości usytuowanych przy ulicach, na których wyznaczono SPP. Opłata (120 zł rocznie) dotyczy wyłącznie parkowania jednego pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t. Abonament wydawany jest na rok. Po upływie tego czasu w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Bojkowskiej należy wykupić kolejny. Obecnie w Gliwicach wydano mieszkańcom blisko 3000 abonamentów (w okresie wakacyjnym biuro wydaje blisko 2/3 abonamentów wydawanych w ciągu całego roku).

– Abonament cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego informujemy, że, aby uniknąć kolejek, warto wykupić go już teraz. W lipcu minie kolejny rok od jego wprowadzenia, co oznacza, że gliwiczanie licznie pojawią się w biurze strefy, by kupić karnet winietę na kolejny rok. Warto zrobić to wcześniej również ze względu na okres wakacyjny – wielu mieszkańców wyjedzie na wakacje, dlatego warto załatwić tę sprawę przed letnim wypoczynkiem – mówi Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej Sieci Metropolitalnej, operatora SPP.

Aby otrzymać abonament, po wniesieniu opłaty (120 zł) należy okazać w biurze SPP kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dowodu rejestracyjnego, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy.

Biuro SPP (ul. Bojkowska 35A, pokój 001C, parter) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, poza czwartkami, gdy działa w godz. od 10.00 do 18.00. Tel.: 32/441- 90-60; 32/441-90-34.