SPP została rozszerzona

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.

Do strefy został włączony parking nad Drogową Trasą Średnicową oraz fragment ulicy Dubois – od ul. Zwycięstwa do ronda Stanisława Byliny. Dodatkowe 130 miejsc powiększyło strefę płatnego parkowania do 3119 miejsc obsługiwanych przez 119 parkomatów.