Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta zostanie Strefami Płatnego Parkowania trwa porządkowanie i organizowanie miejsc postojowych.
Oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, umieszczane są tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.

dobry
Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika
—-

zspp1
Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika
—-

zspp2
Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika
—-

zspp3
Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika
—-

zspp4
Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika